Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z POLITYKA PRYWATNOŚCI i korzystaniem przez nas z plików cookie.
Kategorie

Gwarancja

1.  Towar sprzedawany przez Sprzedawcę może być objęty gwarancją udzieloną przez Gwaranta Towaru.

2.  Zakres odpowiedzialności gwarancyjnej jest określony w karcie gwarancyjnej Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne Klient może zgłaszać Gwarantom także za pośrednictwem sklepu internetowego.

3.  Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru.


  • Gwarancja STIHL:

     


  • Gwarancja STIGA: