Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się z POLITYKA PRYWATNOŚCI i korzystaniem przez nas z plików cookie.
Kategorie

Odstąpienie od umowy

1.  Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2.  Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od momentu, w którym Towar został objęty w posiadanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego bądź przez wskazaną przez nich osobę trzecią. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmowała wiele Towarów, które były dostarczane partiami, to bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od momentu objęcia w posiadanie ostatniej partii Towaru.

3.  Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczające jest przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem terminu.

4.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży można złożyć korzystając z wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu pod adresem: https://sklep.nowaktech.pl/img/cms/Odstąpienie od umowy/WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ.pdf

5.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone zarówno pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Szosa Połczyńska 57b (78-200 Białogard), jak również za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@nowaktech.pl W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia na podany adres poczty elektronicznej.

6.  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

7.  Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wszelkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztu Dostawy Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego dowodu odesłania Towaru.

8.  Zwrot środków na rzecz Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył on przy zakupie Towaru, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany w sposób wyraźny zgodzi się na inny sposób zwrotu, nie wiążący się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

9.  Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany wybrał sposób Dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.  Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

11.  W sytuacji odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12.  W przypadku, gdy Towar ze względu na swoje właściwości nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta lub Przedsiębiorcę uprzywilejowanego o kosztach zwrotu Towaru na stronie internetowej sklepu.

13.  Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

14.  Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu w wypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020r., poz. 287 z późn. zm.).